รับแปลภาษาอังกฤษเป็นเกาหลี (영어-한국어 번역 서비스)

บริการ ของเรา

อัพโหลดไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษาเกาหลีมาได้ที่ระบบแปลของ Pasa24.com โดยคลิกที่ อัพโหลดไฟล์ จากนั้นกำหนดเวลาที่ต้องการทราบราคา และเวลาที่ต้องการแปล

วิธีการชำระเงิน


เมื่อได้รับการประเมินราคาแล้ว ชำระเงินได้ที่

ธ.กสิกรไทย ชื่อบัญชี หจก.ภาษา ทเวนตี้โฟร์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 156-2-72298-6 


สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
ที่อยู่ : 23 ถนนเทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ : (02)247-7537-39
โทรสาร : (02)247-7534 ถึง 5

รับแปลภาษาเกาหลีด่วน!


 

translation-online

ใหม่! รับแปลข้อความสั้นๆ ภาษาเกาหลี รับงานได้ภายใน 30 นาที สั่งได้เลยที่ www.pasamini.com 

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นเกาหลี

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นเกาหลี

ในส่วนนี้คงจะมีผู้สนใจจำนวนไม่น้อยที่ต้องการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาเกาหลี โดยเฉพาะท่านที่ต้องการเดินทางไปประเทศเกาหลี และท่านที่ทำธุรกิจค้าขายเพื่อทำตลาดในประเทศเกาหลี

เมื่อนี่เป็นอีกโอกาสหนึ่งในการเปิดช่องทางใหม่ๆ ทั้งการแสวงหาประสบการณ์และการสร้างรายได้ที่มากขึ้น เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมในเรื่องเอกสาร ให้แปลเป็นภาษาเกาหลีด้วยความถูกต้อง แม่นยำ ราคาเป็นกันเอง เพื่อลดต้นทุนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ท่านที่สนใจแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นเกาหลี สามารถส่งงานที่ต้องการแปลมาได้ตลอด 24 ชั่วโมง นักแปลที่ให้บริการมีทั้งที่เป็นคนไทยที่เรียนทางด้านภาษาเกาหลีและเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลี และชาวเกาหลีที่เก่งทั้งการแปลภาษาเกาหลีเป็นอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นเกาหลี

มาที่นี่ที่เดียวได้ครบชุด สามารถส่งงานได้ในเวลาที่จำกัด

หากสนใจแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาเกาหลี สอบถามได้ที่ 093-397-4214 หรือ ส่งเอกสารต้นฉบับที่ต้่องการแปลมาได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เมื่อได้รับไฟล์งานแล้ว ทางทีมงานของเราตะติดต่อกลับโดยด่วนเพื่อแจ้งราคาและระยะเวลาที่ดำเนินการ

영어-한국어 번역 서비스

대부분의 고객은 영어 한국어 번역을 하고 싶어합니다. 특히 한국을 여행하고자 하는 한국의 비즈니스 거래를 사람입니다.

이것은 한국에서 새로운 사업을 열 수 있는 기회입니다. 우리는 당신의 꿈을 지원하고 싶습니다. 우리는 당신의 문서를 준비하고 번역하고 싶습니다. 높은 품질과 좋은 가격. 극력 비용을 감소시킵니다. 

당신이 영어와 한국어 문서를 번역하는데 관심이 있다면, 우리에게24 시간 문서를 보내 주시기 바랍니다. 우리는 태국어와 한국 모두를 담당하는 전문 번역가가 있습니다. 우리 팀은 한국어 영어와 영어 한국어 번역에 대한 많은 경험을 가지고 있습니다. 

제한된 시간일을 할 수여기제출했다. 

당신이 관심이 있다면 영어 한국어 번역   093-397-4214 에 문의하거나 이메일 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   원본 문서를 보내 주시기 바랍니다. 우리는 당신파일을 받았을 때 우리는 가능한 한 빨리 연락을 드릴 것입니다.

 

เราให้บริการรับแปลภาษาเกาหลีสำหรับงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 


 

แปลเอกสารราชการ เกาหลี-ไทย / ไทย-เกาหลี
แปลทะเบียนบ้าน
แปลบัตรประชาชน
แปลสูติบัตร
/มรณะบัตร

แปลทะเบียนสมรส/แปลใบหย่า
แปลใบจดทะเบียนรับรองบุตร
แปลใบขอเปลี่ยนชื่อ/ใบขอเปลี่ยนนามสกุล
แปลใบอนุญาตทำงาน
แปลหนังสือเดินทาง/แปลเอกสารในการขอวีซ่า
แปลประกาศนียบัตร/แปลใบรับรองจบการศึกษา/แปลทรานสคริป
แปลเอกสารทั่วไป เกาหลี-ไทย / ไทย-เกาหลี
แปลเมนูอาหาร

แปลคู่มือเครื่องจักร
แปลเอกสารธุรกิจ
แปลเว็บไซต์